Fjellam frå Ryfylke - En hyllest til norsk landbruk og lokale tradisjoner 

Lokale bønder har hatt ein avgjerande rolle i utviklinga av norsk lam til eit produkt i verdsklasse. Dette kjem ikkje berre av den imponerande geografiske plasseringa og dei klimatiske forholda, men også den rike kulturarven og tradisjonane som er blitt overleverte gjennom generasjonar. Bøndenes innsats for å verne om den tradisjonelle måten å oppdrette lam på, har gitt ein autentisk smak og høg etisk standard som set norsk lam på den internasjonale kartet. Desse tradisjonane er overordna når me produserer Fjellam frå Ryfylke. 

Me trur på å respektere og forvalte den ressursen lammet representerer, og gjev oss. Det har difor vore viktig for oss å samarbeide med eit selskap som har lange tradisjonar og strenge kvalitetskrav til foredling av kjøt. Dette har me funne hos Noregs eldste slakteri: A. Idsøe i Stavanger.

Kaldrøykt pinnekjøt av Fjellam frå Ryfylke 

Store deler av forparten til lammet brukes til et av de mest tradisjonsrike produktene man finner i det norske kostholdet, nemlig pinnekjøttet. Idsøe har valgt Fjellam frå Ryfylke som råvare til dette svært populære produktet. Lammet saltes, tørkes og røkes i de tradisjonrike lokalene i Verksgaten i Stavanger sentrum.  

Kaldrøykt pinnekjøt av Fjellam frå Ryfylke foredla av A. Idsøe, vann finalen i Det Norske Måltid 2021 i kategorien Årets kjøt foredla.

I grunngjevinga frå juryen heiter det: 

"Produktet viser handverk av ypparste klasse. Her er det nøye utvalde råvarer som set standarden for eit premium produkt. Vinnarproduktet er lett og tilbereda og smaken er godt balansert. Kjøtet er delikat og saftig, og har fine tonar av røyk. Kjøtfylden er god og likeså er smaken på feittet. Dette er eit svært godt pinnekjøt, og dommarane diggar dei lange pinnane."

Albert Idsøe seier dette om Fjellam frå Ryfylke:

"Høsten 2021 solgte vi lam av Fjellam frå Ryfylke som ferskt lam i delikatessen vår og vi videreforedlet videre til pinnekjøtt. Vår erfaring med disse lammene er at de har god kjøttfylde og størrelse. Råvaren gir stykningsdeler som settes pris på av våre kvalitetsbevisste kunder. Videreforedling til pinnekjøtt er også lettere når kvaliteten på råvaren er så bra som det som Fjellam frå Ryfylke leverte i fjor høst. Gode råvarer og solid foredlingskunnskap ga i fjor gull i Det Norske Måltid, det er noe vi er stolte av."

Me i Fjellam frå Ryfylke er stolte av samarbeidet me har med Prima Jæren og
A. Idsøe, og du finn kjøtet vårt hjå A. Idsøe i Stavanger. 
 

A.Idsøe - Norges Eldste slakterbutikk

Stavangers eldste firma, og det hele ble startet i 1828 av Tore Idsøe, som kom fra øya Idsø i Ryfylke. Nå er det sjette generasjon i rett nedstigende linje, Albert jr. roret. Det har vært et prinsipp ved hvert eneste generasjonskifte at den "yngre" tidlig har tatt over ansvaret for å bringe bedriften videre. Her ligger kanskje noe av forklaringen på A.Idsøe sin suksess! Gamle håndtverkstradisjoner og nytenkning går hånd i hånd, slik det alltid har gjort hos A. Idsøe.