Stolte saueprodusentar

Me er 23 saueprodusentar som saman driv Fjellam frå Ryfylke SA. Me ønskjer å ta vare på heiatradisjonen i Ryfylke. Det er strenge kriterier for fjellamma våre som blir selde direkte frå heiabeite. Me er stolte av samarbeidet me har med Prima Jæren og A. Idsøe, og du finn kjøtet vårt hjå A. Idsøe i Stavanger.

Vår merkevare, Fjellam fra Ryfylke, gir en naturlig beskrivelse av våre unike produkter. Som dedikerte produsenter mener vi at lam som beiter i fjellheiene ikke bare utgjør en utmerket reklame for norsk landbruk, men også representerer den mest autentiske, tradisjonsrike og bærekraftige tilnærmingen til å produsere førsteklasses lam. Etter vårens lamming sender vi kun de dyrene som oppfyller høyeste kvalifikasjonskrav for å nyttiggjøre seg av de verdifulle ressursene som det norske utmarksbeitet innebærer.

Samtidig med at snøen smelter i fjellet, spirer den friske faunaen frem, og dette utgjør kanskje en av de mest næringsrike naturlige fôrkildene et dyr kan nyte. Lam er nøye i valget av sitt kosthold og søker alltid etter det beste næringsinnholdet. I Ryfylke tilbyr våre vidstrakte beitemarker en variert og rikholdig ernæring, med tilgang til både frodig beite og krystallklart fjellvann. Dette kombineres selvfølgelig med rikelig mosjon og bevegelse for våre dyr.

Kriteria for Fjellam frå Ryfylke.

For at forbruker skal være trygg på kvaliteten fra Fjellam frå Ryfylke er lik hver gang, forplikter vi oss til å oppfylle spesifikke krav gjennom sesongen. Fra de slippes ut på beite til de samles inn. Beiteområdet strekker seg fra Røldal i Nord til Sirdal i Sør, og våre lam skal ha tilgang på nytt fjellbeite på våren i takt med snesmelting i høyden fra min. 500 meter over havet.

Les mer om alle våre kriterier her: