Stolte saueprodusentar

Me er 27 saueprodusentar som saman driv Fjellam frå Ryfylke SA. Me ønskjer å ta vare på heiatradisjonen i Ryfylke. Det er strenge kriterier for fjellamma våre som blir selde direkte frå heiabeite. Me er stolte av samarbeidet me har med Prima Jæren og A. Idsøe, og du finn kjøtet vårt hjå A. Idsøe i Stavanger.


Her finn du kriteria for lamma våre

Her finn du kartet vårt