Organsisasjon 

Fjellam frå Ryfylke SA er som navnet seier eit samvirke, der bøndene/produsentane betalar inn eit andelsinskot for å vera medlem. For å styre det heile er det velt eit styre der medlemane kjem frå heile regionen. 

Styret består av:

Leiar og kasserar: Anne Skartveit

Nestleiar: Erling Halsne

Sekretær: Åshild Øye

Styremedlem: Magnar Østerhus

Vara: Erik Jordebrekk