Den gode smaken frå heia

I Ryfylke har bøndene lang og stolt tradisjon med å sende sauene på eit frodig og rikt fjellbeite om sommaren. Beite bugnar av urter, vier og friskt gras som gir oss sterke, sunne og smaksrike lam frå Ryfylke. Dette er reine og naturlege kjøttprodukt som held høg kvalitet på smak.