Organsisasjon 

Fjellam frå Ryfylke SA er som navnet seier eit samvirke, der bøndene/produsentane betalar inn eit andelsinskot for å vera medlem. For å styre det heile er det velt eit styre der medlemane kjem frå heile regionen. 

Styret består i 2018 av:

Leiar: Lise Vistnes

Nestleiar: Lars Reidar Nesvik

Styremedlem: Magne Jakob Bjørheim

Styremedlem: Tore Hans Mikkelson

Styremedlem: Johannes Herheim

Vara: Jarle Egeland

Vara: Margrete Alsvik